کاربر گرامی، به سامانه هوشمند برآورد قیمت اجرای وال پست در هر دو حالت فلزی و بتنی (اختصاصی شرکت IAG) خوش آمدید. هدف از طراحی این سامانه، محاسبه هزینه اجرای  وال ‌پست فلزی و بتنی و امکان مقایسه کمی و دقیق  آن ها می ‎باشد. شما می ‎توانید با مشاهده نتیجه حاصل از مقایسه، سیستم متناسب با پروژه خود را با اطمینان کامل انتخاب نمایید.

برای استفاده بهینه از این سامانه، توصیه می شود به نکات زیر توجه شود.

1. نوع بلوک دیوار داخلی و خارجی را با توجه به نیاز پروژه انتخاب نمایید.

2. در این سامانه، دو نوع دیوار داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است، برای هر دیوار، شما می توانید با توجه به مشخصات پروژه خود، فاصله متوسط محل قرارگیری وال‎ پست ها با یکدیگر را وارد نمایید. لازم به ذکر است  با توجه به توزیع  در ها و پنجره ها در دیوارها، این عدد می تواند از مقادیر متعارف آیین نامه ها (3.5-4.5 متر) کمتر بشود.

3. به منظور تامین ایمنی کافی، فرض شده است که در هر دو حالت وال پست فلزی و بتنی، به فاصله هر 3 رج بلوک، میلگردهای افقی به صورت سرتاسری جایگذاری شده اند. شما می توانید نوع آن‎ها را با توجه به محاسبات خود، در فیلد “نوع میلگرد افقی دیوارها” انتخاب کنید.

4. در صورتی که ارتفاع متوسط دیوارهای پروژه از 3.5 متر بیشتر باشد، وال‎ پست افقی متناسب با آن، به صورت خودکار در محاسبات اعمال خواهد شد.

I) موارد مربوط به وال پست فلزی:

1. شما می توانید بسته به محاسبات خود، نبشی 40 یا 50 را در نظر بگیرید.

2. اجرت نصب وال‎ پست فلزی، با در نظر گرفتن تمامی عملیات نصب، به طور متوسط حدود 70000 ریال بر کیلوگرم می ‎باشد.

II) موارد مربوط به وال پست بتنی:

1. نوع میلگرد مورد نیاز برای وال ‎پست عمودی بتنی را می‎ توانید با نظر مهندسین محاسب سازه شرکت IAG و با توجه به نیاز فنی پروژه و همچنین منابعی که در اختیار دارید، از بین گزینه های موجود در فیلد “نوع میلگرد وال‎پست بتنی عمودی” انتخاب کنید.

2. اجرت نصب وال‎ پست بتنی، با در نظر گرفتن تمامی عملیات نصب، به طور متوسط حدود 50000 ریال بر مترمربع می‎ باشد.

3. با توجه به سوابق موجود از پروژه های اجرا شده، هر تیوپ چسب می تواند حدود 25 سوراخ مربوط به میلگردهای عمودی وال‎ پست فلزی را پر کند، این مهم در محاسبات اعمال شده است. همچنین بسته به کیفیت و برند چسب مورد استفاده، قیمت هر تیوپ می تواند بین 3،000،000 ریال تا 5،000،000 ریال متغیر باشد.